غربالگری سرطان پستان

غربالگزی سرطان پستان

به کلیه زنان باید تا قبل از 20 سالگی روش معاینه پستان را آموزش داد. به علت تغییراتی که به طور طبیعی در پاسخ به تغییرات هورمونی ناشی از چرخه قاعدگی در بافت پستان رخ می دهد، بهترین زمان معاینه، مرحله فولیکولار چرخه قاعدگی (نیمه اول سیکل قاعدگی) است. این معاینه باید ماهی یک بار انجام شود.

کلیه زنان بالای 35 سال باید سالیانه توسط پزشک تحت معاینه پستان قرار گیرند.

در زنانی که یکی از بستگان درجه اول آنها قبل از یائسگی دچار سرطان پستان شده است، باید پنج سال قبل از سنی که آن خویشاوند درجه یک دچار سرطان پستان شد، ماموگرافی سالانه شروع شود.

باید در تمام زنان بالای 39 سال ماموگرافی سالانه انجام شود.

در زنانی که به علت دریافت هورمون ، پستانهایشان متراکم شده است و با قطع کوتاه مدت به حالت عادی برنمی گردد، بهتر است برای بررسی علاوه بر ماموگرافی از سونوگرافی استفاده شود.

در زنانی که حامل جهش های ارثی مثل BRCA 1- BRCA 2 هستند، معاینه پستان هر 6 ماه یک بار انجام شود و از سن 25 سالگی هر سال ماموگرافی و MRI  انجام شود.

در میان زنان پر خطر باید از کسانی که برای انجام ماستکتومی  پیشگیرانه (برداشتن پستان) داوطلب می شوند، حمایت کرد. در زنان پر خطر زیر 40 سال ، معاینه لگنی اندازه گیری سطح سرمی CA-125 و سونوگرافی واژینال رحم و ضمائم با داپلر رنگی  سالانه توصیه می شود. 

توصیه می شود در زنان پر خطر پس از تکمیل شدن تعداد فرزندان، ترجیحا تا سن 35 سالگی و حتما تا قبل از 40 سالگی برداشتن پیشگیرانه تخمدانها، لوله ها و رحم صورت گیرد.

 

اندوکرینولوژی بالینی زنان وناباروری اسپیروف 2011

زمان انتشار: شنبه 20 دي 1393 (7 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱۹۸۸