ورزش در بارداري

به طور معمول زنان باردار نيازي به محدود كردن ورزش تا حدي كه دچار خستگي بيش از حد نشوند و يا در معرض آسيب قرار نگيرند، ندارند. كالج متخصصان زنان و مامايي آمريكا(٢٠١٧) ترصيه به يك ارزيابي كامل قبل از توصيه به ورزش در بارداري مي كند. در غياب موارد منع فعاليت ورزشي، زنان باردار بايد به انجام فعاليتهاي فيزيكي منظم با شدت متوسط براي حداقل ١٥٠ دقيقه در هفته تشويق شوند. خطر هر فعاليت بايد در هر شخص با توجه به خصوصيات وي ارزيابي شود. ورزشهاي بي خطر مثل قدم زدن، دويدن، شنا كردن، دوچرخه ثابت و ورزشهاي هوازي كم فشار هستند. اما آنها بايد از فعاليتهايي كه احتمال افتادن و تروماي شكم دارند، پرهيز كنند.

زنان باردار با مشخصات زير نبايد ورزش كنند و در صورت لزوم فعايتهايشان محدود شود:

بيماري قلبي عروقي مشخص

زنان باردار در معرض خطر زايمان زودرس مثل زناني كه سركلاژ شده اند، چند قلويي، خونريزي قابل توجه، تهديد به زايمان زودرس، پاره شدن زودرس كيسه آمنيون

عوارض بارداري مثل مسموميت بارداري( پره اكلامپسي)، جفت سرراهي، كم خوني، ديابت خوب كنترل نشده، تشنج، چاقي مفرط، رشد كم جنين

ويليامز ٢٠١٨

زمان انتشار: شنبه 31 شهريور 1397 (2 سال قبل)
تعداد بازدید: ۵۹۰