به اطلاع بازدید کنندگان سایت میرساند که اینجانب دکتر آرزو ترابی پیج اینستاگرامی فعال که در آن پرسش و پاسخ و یا تبادل مدارک، عکس و یا ویدئو انجام شود، ندارم و هرگونه پیج اینستاگرامی فعال بنام اینجانب فیک میباشد . اینجانب فقط از طریق مراجعه حضوری و وب سایت پاسخگوی مراجعین محترم میباشم.